Drodzy Czytelnicy!

Pragnę ze smutkiem poinformować Was o decyzji Dyrekcji jezuickiego Wydawnictwa WAM z siedzibą w Krakowie przy ul. Mikołaja Kopernika 26 - będącego wydawcą naszego miesięcznika - że od 2018 roku nie będziemy go już drukować! Decyzja został podjęta przez Dyrekcję i Przełożonych i jest podyktowana przyczynami ekonomicznymi. Bardzo proszę więc nie dokonywać żadnych wpłat na nasz miesięcznik na nadchodzący 2018 rok na konto prenumeraty czasopism Wydawnictwa WAM, bowiem z ostatnim numerem grudniowym 2017 roku zamkniemy edycję naszego pisma.
Drodzy Czytelnicy! Sprawa niewnoszenia nowych opłat dotyczy także konta walutowego dla prenumeraty zagranicznej naszego miesięcznika dokonywanej w USA i w Kanadzie.
Szanowni Czytelnicy, dla Was i wspólnoty Kościoła lokalnego i powszechnego od prawie półtora wieku tworzyliśmy to dzieło, liczące już 146 lat. Czas się więc żegnać z Wami, a ja, jego redaktor naczelny uczynię to ostatecznie w grudniowym numerze "Posłańca Serca Jezusowego", ale już teraz dziękuję Wam wszystkim, którzy byliście naszymi stałymi, wiernymi Czytelnikami, a nasz miesięcznik "Posłaniec Serca Jezusowego" był Waszą duchową lekturą.
Dziękuję Czytelnikom w Polsce i wszystkim Rodakom w USA, Kanadzie, Australii, Ukrainie i Rosji, dokąd docierał nasz miesięcznik. Bardzo serdecznie dziękuję całemu zespołowi redakcyjnemu i wszystkim naszym współpracownikom, z którymi tworzyliśmy to dzieło ewangelizacyjne. Niech Bóg Wam błogosławi!
ks. Stanisław Groń SJ
img
img