Życzenia

Światło zabłysło dzisiaj nad nami,
bo Chrystus nam się narodził!


Mszał Rzymski
Przyjmijcie moje najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku.
Wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdy zasiądziemy do wieczerzy, najpierw jednak będziemy łamać się opłatkiem - symbolem chrześcijańskiej dobroci, koniecznej do właściwego wzrastania.
Niech Bóg umocni nas i ożywi gorliwość, abyśmy w zgodzie i jedności całym sercem przyjęli Syna Bożego - Jezusa Chrystusa!
Wpatrując się w Niemowlę i Maryję z Józefem, pragniemy dostrzec oczyma wiary, jak ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom. Odwieczne Słowo zwiastuje radosną nowinę, ogłasza światu pokój i obwieszcza zbawienie.
W blasku świątecznych dni, gdy pójdziemy przed symboliczny żłóbek w naszych kościołach, złączymy się z wszystkimi wiernymi, aby śpiewać radosne Gloria i w liturgii Eucharystii uczestniczyć w wielkich zbawczych dziełach.
Wszystkim życzę, abyśmy żyli w łasce i prawdzie przyniesionej przez wszechmocne Słowo, które przyjęło ludzką postać i w niewinnym Dziecięciu z wielką miłością oddało się nam! Niech Jego uświęcająca moc usposobi nas do godnego przyjmowania Bożych darów w nadchodzącym Roku Pańskim 2018. Zawsze niech strzeże nas Bóg, rozpromienia oblicze swe nad nami i rozjaśnia codzienność, tak aby powszechność zdarzeń nie zasłaniała nam wieczności.
Życzę Wam, abyście zawsze doznawali orędownictwa Maryi, przez którą otrzymaliśmy Dawcę życia wiecznego i Księcia pokoju.
ks. Stanisław Groń SJ
img
img